De går over i hverandre, disse tre. Rart når man først begynner å tenke over det, og rart å se at de følger hverandre i ulike situasjoner. Vil ikke være for utleverende, men tenk over det selv, om det er gjenkjennelig.

Jeg har opplevd å bli bedratt/ lurt, og valgt å ignorere det/selvbedrag, som har resultert i at jeg har mistet draget.

Dette gjelder i mellommenneskelige forhold, jobb, valg, livet.

Må finne ut om andre begrep er knyttet sammen på samme måte, gjerne med positive fortegn. Tar gjerne imot tips i kommentarfeltet under.

Må bare legge ved et bilde av oppdrag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.