Jeg jobber på HR-avdeling nå, og der jobber jeg blant annet med å regne ut ansiennitet. Det er forsåvidt interessant. Skal du i en jobb som ikke krever utdannelse skal alle tidligere arbeidsforhold regnes med. Og selvfølgelig verneplikt og barnefødsler/adopsjon. Det regnes med i alle stillinger. Som vanlig får det tankene til å fly, kan det overføres?

Relasjoner opptar meg mye, og særlig interessant synes jeg det er å fundere over parforhold. Å se hvordan noen lykkes og andre ikke. Noen synes det er lett og andre ikke. Et brudd er for noen en ny mulighet, hvor veien inn i noe nytt er lek. Mens andre blir værende alene resten av livet, det var bare den ene. Kan jeg ansiennitetsberegne kjærlighet tro? Vil gi det et forsøk.

Først må jeg definere hva som er viktigst og de sentrale egenskapene jeg søker. Jeg tror hengivenhet og åpenhet må stå sentralt. Tillit og trofasthet er også egenskaper jeg tror er sentrale. Et godt selvbilde og raushet til seg selv og partner må med. Og tilgivelse. Evnen til å tilgi og å kunne si unnskyld.

Det får holde. Ser allerede at det kan være komplisert å regne ansiennitet her. Så er også spørsmålet om det er et pluss eller minus med lang ansiennitet. Et langt og godt forhold som ble avsluttet ved dødsfall, ingen som ville bryte ut, må definitivt trone over skilsmisse. Selv om det er to eller flere i alle par, og en kan være mer interessert i å være i det enn den andre.

Mange kjærester viser jo til mye erfaring, men ser vi på kriteriene over er det kanskje ikke noe som øker ansienniteten. Noe må ha gått galt på veien. Gjentatte ganger. Det kan være selvverd, det kan være evne til å åpne opp og gi seg hen, tilgi eller angre på noe. Noen vil tenke uflaks. Men, valg av partner speiler en selv, så det gir ikke kred.

Er verneplikt et pluss? Litt vanskelig å si, siden det innebærer lange avstander og adskillelse fra mulig partner i ung alder. Klarer paret seg gjennom dette året må det gi ansiennitet, men der det har ført til brudd vil jeg vel nesten trekke fra..

Barnefødsler likeså. Treffer du et menneske med 4 barn med 5 forskjellige mødre for å dra det litt for langt, da gir det ikke ansiennitet. Det er litt vanskelig å regne på det med barn, om vi tar utgangspunkt i at barn er et resultat av kjærlighet, da må det gi ansiennitet. Men bare på en måte. I møte med en ny partner vil barna være godt bebodd i forelderens hjerte, og selv om det er plass til flere vil hengivenheten også fordeles. En del av deg er forbeholdt barna dine.

Sexuelle erfaringer kan til en viss grad gi ansiennitet. To veldig sjenerte jomfruer som møtes sent i 40 – årene har nok mindre utbytte av den delen av forholdet enn de som har erfart litt. Men, her er det ikke antall partnere eller stillinger som gir mest uttelling, det er evnen til å vie seg til sin partner. Åpne opp for sin utvalgte og være eksklusiv. Kun den ene for å bli rik.

Ut fra disse beregningene kan det vise seg at hele ansiennitetskalkulatoren får en omvendt proposjonalitet, at jeg ville gått for de unge, de med troen på at de kan elskes, de som våger å åpne opp og satse helhjertet på en likesinnet. Jeg ville selvfølgelig også gitt oss andre en sjanse, men med litt færre kort på hånden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.